ultrason

Gebelikte Ultrason Ne Sıklıkta Olmalıdır?

Kadın hastalıklarında ve özellikle gebelik takibinde, son 40 yıl içinde ultrasonografik tanı yöntemleri çok önem kazanmıştır. Bu teknik, dokuları herhangi bir madde kullanmadan gösterebilmektedir.

Ultrasonografi eldeki verilere göre biyolojik etkilerinin zararsız olduğu kabul edilmektedir. Gebeliğin başlangıcında beşinci haftadan sonragebelik teşhisi bu Yöntemle yapılabilmektedir. Gebeliğin ilk üç ayında özellikle düşük tehdidi gibi vakalarda, ultrasonografi doğum hekimine çok yardımcı olmaktadır. Kalp atışı ve hareketleri çok erken safhada izlenebilmektedir. Daha ileriki aylarda bebeğin vücudunun çeşitli kısımlarım ölçmek hareketlerini takip etmek, idrar yapımı, gibi fizyolojik olaylan inceleyebilme olanağı doğurmuştur. Gebelik sırasında herhangi bir şekilde bebeğin gelişme bozuklukları, organsal yapı bozukluklan erkenden saptanabilmektedir. Bu teknik 1950’lerde gelişmeye başlayarak giderek mükemmelleşmiştir. Gebelikte gebelik mahsulü döl yatağı içinde gelişip büyüdükçe, döl yatağının alt karın bölgesindeki bağırsakları dış yana ittiğini biliriz. Böylece gebelik mahsulü karın duvarına yakın bir hâle gelir. Ayrıca bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısı denen sıvının ultrason dalgalanın iletişimi için elverişli bir ortam oluşturduğunu biliyoruz.

Özetle şöyle bir öneri getirebiliriz: Gebeliğin başı, ortası ve sonunda olmak üzere en az üç defa [7; 20; 34. haftalarda], riskli gebeliklerde en az beş defa (7; 12; 22; 32; 38. haftalarda) yapılmalıdır. Gebenin şikâyetleri, gebeliğin seyri ve bebeğin durumuna bağlı olarak doğum hekimi anne için daha yakın bir takip gerekiyorsa daha fazla muayene yapacaktır.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.