Erkek Bebek İsimleri 2016 Farklı Modern Kurandan

Erkek bebek bekliyorsun yada tatlı bir bebeğin oldu:)  İsim ararken çok kararsızsın ve bir türlü seçemiyorsun  erkek bebek isimleri yazımız tam da bu yüzden var. En güzel Erkek Bebek İsimleri ve anlamları nı sizler için

Nadir Duyulmuş Erkek Bebek İsimleriya

Her Dönem Popüler Erkek Bebek İsimleri 

Kuran’dan Erkek Bebek İsimleri

şeklinde listeledik

bebek-isimleri-1

 1) Nadir duyulmuş Erkek Bebek İsimleri ve anlamları

Bu başlık altında yeni ilginç son moda günlük hayatta zor karşılaşacağınız farklı Erkek Bebek İsimleri sıralandı

A
Adal : iyi bir ün kazan, adın yayılsın

B
Baler : bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
Balı : Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya’da bulunan Balı eren.
Barın : güç, baran; Moğol döneminde Orta Asya’daki büyük Türk boylarından birinin adı

C
Celasun : gürbüz, yiğit, bahadır, genç yiğit

Ç
Çamer : çam ağacı gibi güzel ve yiğit

D
Demiröz : özü demir gibi sağlam olan
Dengiz : deniz

E
Edgü : iyi
Ecer : güzel, yeni acar
Enç : güvenilir kimse, erinçli kişi

I
Ilgar : akın
Ilgıt : (esinti ve akış için kullanılan ve “yavaş yavaş” anlamına gelen “Ilgıt ılgıt” ikileme ve belirtecinden esinti, akış

İ
İlbay : bir ilin, bir obanın yöneticisi
İltan : ülkenin ışığı
İltekin : ülkenin şehzadesi

J
Jiyan : Kızgın, hısımlı

K
Kaner : kanlı yiğit
Karan : karanlık
Karer : yağız, yiğit

N
Nadi : bağıran, haykıran
Nafiz : işleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen
Nesim : hoşa giden hafif rüzgar

O
Odkan : ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan
Okbay : ok gibi doğru ve varsıl kimse
Okgüç : ok gibi doğru ve güçlü

R
Refet : Aydınlık gece

U
Ulun : ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok

Y
Yankı : sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yengi : üstün gelme, yenme, utku, zafer

Erkek-Bebek-İsimleri1

2) Her dönem popüler Erkek Bebek İsimleri ve anlamları

Bu başlık altında her dönem popülerliğini koruyan en güzel Erkek Bebek İsimleri sıralandı

A

Abidin : Dua eden / Duacı
Acar : güçlü, gürbüz, dinç, iriyarı, yiğit, atılgan, gözüpek, kabaday, çalışkan, Becerikli, çevik
Adaş : adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş
Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam
Adil : Adaletli / Hakça davranan
Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
Agah : Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık

B
Baha : Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, Ederi
Bahadır : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
Bahri : Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu
Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan
Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Balaban : Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)
Baran : durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
Barbaros : “Barba Rosse” Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.
Barış : savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
Barlas : iyi savaşa, savaşçı yiğit

C
Can : insanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
Candemir : canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı
Caner : yürekten sevilecek kimse
Cankut : kutlu kimse, uğurlu can
Canol : “yaşamım ol, canım ol, bana can ol”
Canpolat : canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse
Cansın : çok cana yakınsın
Cantekin : biricik can, can şehzade
Celayir : Moğolların kollarından birinin adı
Cengiz : yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse, güçlü kimse, asıl adı Timuçin olan Ve Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Türk hanı, Cengiz Han
Ceyhun : Orta Asya’da bir ırmak
Cindoruk : bir dağın en yüksek noktası, doruğu
Coşkun : coşmuş olan, kabına sığmayan

Ç
Çağan : mutlu gün, bayram
Çağatay : Cengiz Han’ın oğlu
Çağdan : çağın içinden
Çağdaş : aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
Çağlar : çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
Çağlayan : bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
Çakır : doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
Çelebi : bey, ağa, görgülü ve ince kimse
Çelik : su verilip sertleştirilen demir, polat
Çetin : Istenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp

D

Dağhan : Oğuz Han’ın oğlu, eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından
Deha : Dahi, zekaca çok üstün olan
Demirel : güçlü el
Demirkan : sağlam ve güçlü kan
Demirol : demir gibi güçlü ol

E
Ecevit : afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz
Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenkişi
Edis : değerli, ulu yüce, yüksek
Ediz : Değerli yüksek
Efdal : En değerli en yüksek.
Efe : Batı Anadolu yöresi yiğitlerininortak adı
Egemen : Bir yere hakim olan
Ekber : Kebir kelimesinden, En büyük
Ekrem : Pek cömert, iyiliksever
Emin : Güvenilen, inanılan kimse
Emir : Reis, aşiret başı, Emreden
Emrah : Saz çalıp oynayan
Emre : Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş
Ender : Seçkin, eşi benzeri az bulunan

F
Fadıl : Erdemli, üstün kişi.
Fahir : Övünülecek kadar, övünen, gösterişli ve değerli.
Fahrettin / Fahri : Karşılıksız kabul edilen görev,iş
Faik : Başkalarından daha ileri, üstün
Faruk : Bir işi sonuca ulaştıran
Fatih :
Fazıl : Erdemli, manevi değerce üstün
Fehmi / Fehim : Anlayışlı, çabuk kavrayan
Ferdi : Bireysel, tek başına.
Ferhat : Rahatlık
Feridun : Tek başına, eşsiz.
Ferit (d) : Eşsiz benzersiz
Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
Fethi : Fethiye ilişkin.
Fevzi : Kurtuluş ve zafere ilişkin. Selamet.
Feyyaz : Berekeli, gür, verimli. Eli açık.
Feyzi : Verimlilik, bolluk
Fırat : Bir nehir adı. Türkiye’den geçip Basra’ya dökülür.
Fikret :
Fikri : Düşünce ile ilgili / fikir sahibi
Fuat (d) : Yürek, kalp gönül

G
Galip : Yenen, üstün gelen
Gani : Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen
Gazi : Savaşta yara alan
Gediz : Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi’nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe
Gencay : bkz. Gençay
Gencer : Delikanlı, genç yiğit bkz. Gençer
Gençay : yeni doğan Ay, ilk ay
Gençer : delikanlı, genç yiğit
Giray : Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan
Gökalp : (”alp”taki “I” kalın okunur) gök gözlü yiğit
Gökay : Gök ve Ay gibi güzel olan
Gökbay : gök yüzlü ve zengin kimse
Gökçe : Gökrengi, göğce

H

Hakan : Büyük Han, Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)
Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik
Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş
Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
Hamdi : Hamd eden, şükreden / Tanrı ileilgili
Hamit (d) : Şükredici, hamdedici
Hamza : Aslan
Hanefi : Tanrı’nın birliğine iman eden
Harun : Huysuz at / Postacı / İnatçı
Hasan : Güzellik, iyi davranma, iyilik
Haşim : Ezen, kıran, parçalayan
Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik
Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
Haydar : Aslan / Çok cesur
Hayrettin : Hayır eden, hayır sahibi
Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili
Hayrullah : Allah’ın hayırlı ettiği
Hazar : Barış / Bir yerde oturma hali
Hıfzı : Saklamak, korumak, hafızaya almak
Hıncal : Öc al, intikam al anlamında
Hızır : Darda kalanların yardımına koşan
Hidayet : Doğru yolu arama / Yol gösterme

I
Ilgaz : Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi’nin En yüksek dağlar topluluğu

İ
İbrahim : İbranice’de hakların babası anlamında
İdris : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
İhsan : Bağışlamak, yardım etmek, iyiliketmek
İldeniz : ülkenin, yurdun denizi,
İlhami : İçine doğmakla ilgili
İlhan : Bir ülkenin egemen hanı
İlkay : (doğan ilk çocuk için) Ay’ın ilk günlerindeki durumu, hilal
İlker : (doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek
İlyas : Mersin ağacı

K
Kaan / Kağan : Hükümdar, hanların hanı
Kadir : Değer, onur, incelik
Kadri : İtibar, değerle ilgili
Kahraman : Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
Kamer : Ay ışığı
Kamil : Tam, eksiksiz, olgun
Kandemir : sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
Kasım : Bölen, kısımlara ayıran
Kaya : büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
Kayahan : Kaya gibi sert hakan
Kazım : Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen
Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Kemalettin : Bilgi ve erdem sahibi

L
Latif : Allah’ın kulu
Levent : Dünya,varlık
Lutfi : Cennette ölümsüzlüge kavuşan
Lutfullah : Çok övülmüş, methedilmiş

M
Macit (d) : Şan ve şeref sahibi
Mahir : Usta, elinden her iş gelen
Mahmut : Övgüye değer
Mahzun : Hüzünlü, duygulu, üzgün
Malik : Sahip, efendi
Malkoç : ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey’in adından
Mazhar : Birşeyin göründüğü ortaya çıktığı yer
Mecnun : Deli, aklı başında olmayan
Mehmet : Aslı Arapçada Muhammed, çok övülmüş anlamında
Melih : Güzel, şirin
Melik : Hükümdar, han
Memduh : Övülmüş, övülmeye değer
Menderes : Ege bölgesinde bir ırmak adı
Meriç : Bulgaristan’dan çıkıp edirne yakınlarında Arda ve tunca ile Birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca akraka enez Yakınlarında Ege Denizi’ne dökülen ırmak
Merih : Güneş sistemimizdeki 5. gezegen
Mert : Sözünün eri, sözünde duran
Mesut (d) : Mutlu, sevinçli, neşeli
Mete : Büyük Hun imparatoru
Metin : Sağlam, dayanıklı

N
Naci : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
Nail : Ele geçiren, muradına eren
Naim : Uyuyan, uykuda olan
Namık : Yazar, yazan kişi
Nazım : Düzenleyen, tanzim eden
Nazmi : Vezinli, kafiyeli sözle ilgili/ Düzenli
Necat : Kurtuluş, selamet
Necati : Kurtuluşa ermek
Necdet : Güçlü ve korkusuz
Necip : Soyu temiz, cömert
Necmettin : Din’in Yıldızı
Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait
Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş
Nejat : Soy, asıl, hesap
Neşet : Yetişme, meydana gelme
Nevzat (d) : Yeni doğmuş çocuk
Nezih : Temiz, pak, seçkin
Nihat (d) : Tabiat, huy
Niyazi : Yalvarma, yakarma
Nizam : Sıra, dizi, düzen, kural
Nizamettin : Düzenli, tertipli
Nizami : Kurallara uygun, düzenle ilgili

O

Ogün : Belirli gün, bilinen, beklenen gün
Oğulcan : can oğul
Oğuz : Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü
Okan : Anlama, öğrenme
Okay : Beğenme, takdir etme
Okcan : ok gibi doğru can
Okman : okçu, ok atan kimse
Oktar : Ok taşıyıcı / Ok+dar (Bayraktargibi)
Oktay : Çok hiddetli, kızgın
Okyar : oku parçala
Olcay : Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
Olcayto : Bahtı açık, talihli
Olcaytuğ : Hulagu’nun torunlarından Argun’un oğlu, İlhanlı hükümdarı

Ö

Öcal : Öc almaktan, intikal alan
Öğüt : birine, yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz
Ökmen : Akıllı, zeki
Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü
Önal : Daima önde olmak
Önay : Ay’ın ilk günlerindeki hali, hilal
Önder : Lider, yönetici, şef
Öner : (ilk ya da ikiz doğumda önce doğan çocuk için) önde gelen yiğit Önde giden erkek
Övünç : bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

P
Pars : etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, Yırtıcı bir hayvan
Paşa : Bir askeri ünvan / ağabey, erkek kardeş
Peker : Güçlü erkek
Polat : Sertleştirilmiş , su verilmiş demir

R
Rafet : Merhamet etme, esirgeme.
Ragıp : İçtenlikle isteyen, özleyen
Rahman : Acıması bol olan
Raif : Acıyan, esirgeyen
Rakım : Yazan, çizen, yükselti.
Ramazan : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan
Rami : Atıcı, mermi atan
Ramiz : Akıllı, zeki. işaretlerle gösteren.
Rasim : Çok övülmüş, methedilmis
Rasin : Beyaz ay,dolunay
Raşit (d) : Doğruyola giden
Rauf : Çok acıyan, esirgeyen
Recai : Güçlüklerden yılmayan, hızlı
Recep : Beyaz taç, gelin tacı
Refik : Arkadaş, yoldaş, eş, koca.
Reha : Candan, cana yakın
Remzi : İşaret ve gizliliğe ait
Renan : İnleyen, çınlayan.
Reşat : Aklın gerektirdiğini yapan
Rıdvan : Cennetin kapıcısı olan melek
Rıfat : Yücelik, büyük aşama.
Rıfkı : Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili
Rıza : Hoşnutluk, memnunluk

Ş
Şaban : Kameri yılın 8. ayı
Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk
Şafak : Güneş doğmadan az önce ufukta görünen ağartı
Şahan : bkz. Şahin
Şahin : Bir tür yırtıcı kuş
Şansal : adını, şanını her yana duyur, şan ver
Şefik : Şefkatli
Şemsi : Güneşe ait, güneşle ilgili
Şener : neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
Şengül : neşeli ve gül gibi kimse
Şenol : her zaman neşeli ol
Şeref : Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak
Şerif : Kutsal, mübarek

T
Tacettin : Taca ait
Taci : Taç ile ilgili
Tahsin : Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
Talat : Yüz, surat, çehre
Talip : İstekli, isteyen, talep eden
Talu : iyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Tamer : bütünüyle yiğit, tam yiğit
Tandoğan : şafak vakti doğmuş olan
Taner : Aydınlık erkek

U
Ufuk : Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
Uğur : Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi
Uğurcan : uğur getiren, uğurlu kimse
Uğurtan : uğur getiren şafak vakti
Ulu : çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;
Uluç : Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa)

Ü
Ümit : Umulan, beklenen şey
Ünal : ad sahibi ol, ünlen, tanın
Ünalan : ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi
Ünalp : ünlü yiğit
Üner : ünlü yiğit
Ünol : şan ol, ünlü ol
Ünsal : her yana adını duyur
Ünver : her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen

V
Vahdet : Bir ve tek olma
Vahit (d) : Tek, bir
Vargın : giden, varan
Varol : Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi
Vecihi : Soylu, asil
Vedat : Dostluk, sevme, sevgi
Vefa : Sözde durma
Vehbi : Tanrı vergisi
Veli : Sahip, eren, ermiş
Volkan : Yanardağ
Vural : Vurarak al, vurup al.

Y
Yağan : yağmur, kar, yağış
Yahya : Meryem Ana’nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber
Yakup (b) : Bir Peygamber adı
Yalçın : düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik
Yalvaç : Tanrı’nın habercisi, Tanrı elçisi
Yaman : Güç etki ve beceriklilik sahibi
Yamaner : işbilir yiğit, becerikli yiğit
Yasin : Kuran-ı Kerimde bir surenin adı
Yaşar : Doğan çocuğun ölmemesi için konulan adlardan
Yavuz : çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yener : oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yetkin : Olgunlaşmış, kemale ermiş
Yıldıray : Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi
Yıldırım : Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması
Yılmaz : hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit : güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yunus : Bir takım yıldızının adı / Denizde yaşayan bir memeli türü
Yurdakul : Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yusuf : Eklenecek, ilave edilecek
Yücel : yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, Büyük ol, ulu ol
Yüksel : Manevi anlamda yüce ol anlamında

Z
Zafer : Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç
Zeki : Akıllı olan
Zihni : Zihnin gücüyle, kavrayışla ilgili
Zikri : Zikirle, ayinle, ilgili, zikreden
Ziya : Aydınlık, ışık

bebek-3

3) Kuran’dan Erkek Bebek İsimleri ve anlamları

Bu başlık altında kuran da geçen islami Erkek Bebek İsimleri sıralandı

Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.

Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.

Abdulbaki : Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ın isimlerinden.

Abdulhamit : Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah’ın Kulu; Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah’ın Kulu; Abd + Hamid

Abdulkerim : Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.

Abdullah : Allah ın kulu.

Abdurrahman : Rahmet sahibi olan Allah ın kulu.

Abdüssamet : Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. – Samed, Allah´ın isimle­rindendir.

Abidin : İbadet eden, tapan kullar.

Abit : Allah’a Çok İbadet Eden, İbadeti Huy Haline Getiren Dindar Kimse Anlamına Gelmektedir.

Abuzer : Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fo­netik değişikliğe uğramış şekli.

Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.

Adil : Adaletli / Hakça davranan

Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında

Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah’ a şükreden.

Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen.

Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse.

Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Azmi : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed’in ve III. Mehmed’in hocalığını yapmıştır.

Bahaeddin : Dinin kıymeti değeri

Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan

Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek

Bayram : 1. Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. 2. Sevinç, neşe.

Bedi : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah’ın 99 isminden birisidir.

Bedir : Ayın on dördü. Dolunay. Ay.

Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek

Beşir : 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.3. Müjde getiren müjdeci. 4. Güleryüzlü güleç adam. Kur´ani bir kavramdır. İnsanlara Allah´ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur´an için kullanılmıştır.

Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu

Cabbar : Güç ve kuvvet sahibi kimse

Cahit : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur’an-ı Kerim’de “cihad et”. “Allah yolunda savaşa çık” anlamında kullanılmıştır.

Celil : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan

Cemal : Güzellik, özellikle yüz güzelliği

Cevahir : 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.

Cezmi : Kesin karar veren

Cihan : Dünya

Cihat : Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza

Cumali : Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.

Davud : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

Davut : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

Dilaver : Yiğit / Yürekli

Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi

Ekmel : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya

Ekrem : Pek cömert, iyiliksever

Emin : Güvenilen, inanılan kimse

Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim

Enver : En ışıklı, en parlak

Fahri : 1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet

Faik : Başkalarından daha ileri, üstün

Faruk : 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran

Fatih : Yüce, her zaman lider, fetheden

Ferit : Eşsiz benzersiz

Ferman : 1. Buyruk, emir. 2.Allahın buyruğu.

Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü

Fethi : Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.

Fethullah : Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.

Fetih : 1. Açma. 2. Alma, zaptetme. 3. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

Feyyaz : Bereketli, gür, bol

Feyzullah : İlhamını Allah’tan alan

Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmak

Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim

Gaffar : Acıyan, bağışlayan

Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici

Galip : Yenen, üstün gelen

Garip : 1.Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Tuhaf

Gazanfer : 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3. Aslan, yiğit, korkusuz

Habip : Sevgili, dost

Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.

Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik

Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş

Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halis : Saf katkısız duru

Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı

Hamdi : Hamd eden, şükreden

Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamit : Şükredici

Harun : Parlayan. Hz. Musa’nın küçük kardeşinin adı. Hz. Harûn (a.s), israilogullari peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’in kardesi.

Hasbi : İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.

Haşim : Ezen, kıran, parçalayan

Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili

Hidayet : Doğru yol, hak olan islamiyet yolu

Hikmet : 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç

Hud : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur’an’da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud’a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler

Hüdai : Allah’a mensup, Allah’ın yarattığı.

Hulusi : 1.Saflık, doğruluk, içtenlik 2.Saf halis, içi temiz. 3.İçten, candan.

Hüsnü : Güzel

İbrahim : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.

İdris : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İhsan : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik

İlhami : İçine doğmakla ilgili

Ilyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.

İlyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.

İrfan : 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür

İsa : 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.

İshak : (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.

İsmail : İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı.

İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen

İsrafil : İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.

İzzet : 1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram.

Kabil : 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem´in oğlu.

Kadem : 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur

Kadir : Herşeye gücü yeten anlamında Allahın isimlerindendir ve abd öneki ile kullanılmalıdır.

Kadri : İtibar, değerle ilgili

Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı

Kamil : Tam, eksiksiz, olgun

Kani : Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.

Kaşif : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.

Kasım : 1. Taksim eden, ayıran bölen. 2.Kinci, ezici, ufaltıcı. 3.Kasım b. Muhammed (s.a.) adında Hz. Muhammed (s.a.s)’in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 4. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.

Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk

Kerim : Kerem sahibi, cömert

Latif : Yumuşak, hoş, nazik

Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı.

Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.

Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.

Lütfullah : Allahın Lütfu, armağanı

Macit : Şan ve şeref sahibi

Mahir : Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.

Mahmut : Hamdolunmuş övülmeye değer.

Mahsun : Güçlendirilmiş, güçlü.

Maksut : Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.

Malik : Sahip, efendi

Mansur : Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş.

Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer

Mazlum : Zulüm gören, zulmedilen kişi

Mecid : Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecit : Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecnun : Deli, aklı başında olmayan

Medet : Yardım eden

Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren.

Mehmet : Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında

Melik : Hükümdar

Memduh : Övülmüş, övülecek.

Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu

Mensur : Yardım olunmuş, Allah’ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.

Mesud : Mutlu, sevinçli, neşeli

Mesut : Mutlu, sevinçli, neşeli

Mevlut : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. – bk. Mevlit

Mevlüt : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. – bk. Mevlit

Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı

Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)’in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27’sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.

Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan

Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan

Müfit : Faydalı, yararlı

Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş

Muharrem : Din tarafından yasaklanan

Muhiddin : Dini güçlendiren

Muhlis : İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan

Muhsin : Sağlamlaştıran

Muhtar : Dilediği şekilde hareket edebilen

Muhterem : İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan

Mükerrem : Yardımsever, ikram sever

Mükremin : Konuksever, ikram sever

Mülayim : 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.

Mümin : İnanan, iman eden

Münif : Yüksek, ulu, büyük.

Münir : Aydınlatan, ışık veren

Murat : Amaç, maksat, istek

Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan

Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren

Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah’ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan

Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı

Müşerref : Şerefli

Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından.

Muttalip : Talepte bulunan, isteyen

Muzaffer : Zafer kazanan

Naci : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Nadi : Bağıran, haykıran

Nadir : Ender, az bulunur, seyrek

Nafi : Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen

Nafiz : İşleyen, içeriye giden, delip geçen

Nail : Ele geçiren, muradına eren

Naim : Uyuyan, uykuda olan

Nami : Tanınmış, ünlü şöhretli

Nazif : Temiz, güzel

Nazım : Düzenleyen, tanzim eden

Nazmi : 1.Düzenli 2.Vezinli, kafiyeli sözle ilgili

Necat : Kurtuluş, selamet

Necati : Kurtuluşa ermek

Necdet : Güçlü ve korkusuz

Necip : Soyu temiz, cömert

Necmettin : Din’in Yıldızı

Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait

Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş

Neşet : Yetişme, meydana gelme

Nesim : Hoşa giden hafif rüzgar

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk

Nezir : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden. 4. Kend

Nihat : Tabiat, huy

Niyazi : Yalvarma, yakarma

Nizam : Sıra, dizi, düzen, kural

Nizami : 1.İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan.

Nuh : Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı

Numan : 1. Kan. 2. Gelincik

Nurettin : (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur

Nuri : Işıklı, ışıktan gelen

Nusret : 1. Yardım. 2. Allah’ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.

Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü

Osman : 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Rahim : Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.

Rahman : Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.

Rahmi : Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.

Ramazan : 1.Kameri yılın 9. ayı 2.Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan “ramad” kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: “Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir.”(3) buyurmuştur.

Rasim : Resmeden, resim çizen

Raşit : Doğru yola giden

Rauf : Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden

Recai : Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran.

Recep : Heybetli, azametli, saygı değer

Refik : Arkadaş, yoldaş, ortaklık

Remzi : İşaret ve gizliliğe ait

Reşat : Layık, Değer, yakışır.

Resul : Haber getiren

Rıdvan : Cennetin kapıcısı olan melek.Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.

Rıfat : Yükseklik, yüksek rütbe

Rıfkı : Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili

Ruhi : Ruhla ilgili

Rüknettin : Bir şeyin temeli / Dinin temeli

Sabahattin : Dinin Güzelliği

Şaban : 1. Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2. Kameri aylardan 8.ay.

Sabri : Sabırla ilgili, sabra ilişkin.

Sacit : Secdeye varan, ibadet eden

Şadan : Keyifli, neşeli, sevinçli.

Sadettin : Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sadi : Baht açıklığı. Mutlu, uğurlu.

Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk

Sadık : İçten bağlı, gerçek dost

Sadri : Anaya göre çocuk

Sadun : Mübarek, kutlu, uğurlu.

Saffet : Saflık, temizlik

Sait – Said : Kutlu, cennetlik

Şakir : Şükreden, nankörlük etmeyen

Salim : Eksiksiz, sağ, sağlam

Samed : Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah’ın 99 ismi’nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur.

Sami : İşiten, dinleyen

Şamil : Kapsayan, içine alan

Sedat : Doğruluk, haklılık

Sefa / Safa : Saflık berraklık

Sefer : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer’i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.

Şefik : Şefkatli

Şefkat : Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu

Selami : Huzurla, selametle ilgili

Selim : 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi.

Selman : 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Özgür, hür.

Semih : Cömert, eli açık.

Şemseddin : Dinin ışığı anlamında

Şemsi : Güneşe ait, güneşle ilgili

Şeref : Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak

Serhat / Serhad : Sınır

Şerif : Kutsal, mübarek

Sermet : 1.Sürekli ve sonsuz. 2.öncesiz ve sonrasız 3.Basınç altında seramik ile metal karışımlarından oluşturulmuş.

Sertaç : Baştacı, çok sevilen, sayılan

Server : Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis

Servet : Para, mal, mülk

Şevket : Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik

Şevki : Şevk, keyif, istekle ilgili

Seyfettin / Seyfeddin : Dinin Kılıcı

Seyfi : 1. Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2. Kılıç biçiminde. 3. Asker zümresi.

Seyfullah : Allah’ın kılıcı

Sezai : Uygun, yaraşır

Sinan : Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu

Suavi : Yardımsever, Yardım Eden, Herkesin İşine Koşan

Süheyl : Sema’nın güney yarımküresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın adı

Şükrü : Şükretme, hoşnut olma

Süleyman : 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu

Sümer : Bugünkü Irak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı

Süreyya : 1.Gök anlamında 2.Bir yıldız takımı

Tacettin : Dinin Tacı

Taha : Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.

Tahir : Pak, temiz

Tahsin : Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam

Talat : Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik.

Talha : İslamiyet’i kabul eden ilk on sahabe’den biridir,Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı’nda Resulullah’ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir.

Talip : İstekli, isteyen, talep eden

Tarık : 1.Yol Gösteren 2.Sabah yıldızı

Tayyip : Temiz

Tevfik : Allah’ın yardımı, uygunlaştırma,başarı

Ubeydullah : Allah´ın kulu.

Ulvi : Yüce, yüksek

Üzeyir : Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup ol­madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.

Vahap : Çok bağışlayan, bol ihsan edici

Vahdettin : Dinin tekliği, birliği.

Vahid : Tek, bir

Vakkas : Savaşçı, okçu.

Vasfi : Nitelikli.

Vehbi : Allah vergisi

Veysel : 1.Yoksulluk, muhtaçlık.Aslı Üveys tir. 2.Kurt anlamında.

Yahya : 1.Allah Lütufkardır anlamında. 2. Bir Peygamber Hz.Yahya

Yakup : 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı

Yunus : 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı

Yusuf : 1.İnleyen, ah eden 2.Eklenecek, ilave edilecek 3. Hz Yakub Peygamberin oğlu Hz Yusuf Peygamberin ismi

Zekai : Zekâyla ilgili, zekâya ait.

Zekeriya : Erkek, Adam.

Zeynel : Süs

Ziya : aydınlık,nur

Zülfi : Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan

Zülkif : Yüce, makam sahibi.

Zülküf : Yüce kimse, makam sahibi.

Erkek Bebek İsimleri 2016  yazımız size yetmediyse hayla modern en güzel Erkek Bebek İsimleri ni arıyorsanız 2016 Erkek Bebek İsimleri adlı farklı bir yazımızı  buradan ziyaret edebilir son moda kurandan Erkek Bebek İsimleri ne ulaşabilirsiniz

Ayrıca içinde 5000 den fazla bebek isminin bulunduğu bu isim arama motoruda size yardımcı olabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.